Storm

Midt i en storm

Storm er vind som målt på Beaufort-skalaen er kraftigere end kuling men mindre kraftig end en orkan. Teknisk fastlægges grænsen for storm til en middelvindhastighed mellem 245 og 32 5 m/sek.

På havet er kendetegnene på storm

På havet er kendetegnene på storm at der er lange og brede bølger med skum i tætte striber stigende til lange brodsøer med udbredt skumdækning af havoverfladen ved svær storm. På land forårsager storm ofte store skader på naturen og på bygninger og lignende. Vinden blæser løse genstande væk grene rives af træer eller træer vælter og det kan derfor være farligt at opholde sig udendørs.

Under storm

Under storm kan havet blive presset ind i snævre farvande og giver anledning til alvorlige oversvømmelser af lavtliggende områder som derfor må beskyttes af diger. Risikoen forhøjes naturligvis hvis området samtidig har kraftigt tidevand. I Danmark er der især etableret diger i Sønderjylland på Lolland og på Falster efter store oversvømmelser i disse områder i 1800-tallet.

Hvordan opstår en storm?

En storm starter som en forstyrrelse

En storm dannes som en lille forstyrrelse på den zone, der adskiller varm og kold luft. Frontzonen er i konstant bevægelse, og hvor den varme luft bevæger sig frem, presses luften til vejrs, imens trykket ved overfladen falder. Med trykfaldet følger en øget bevægelse rundt om lavtrykkets centrum, efterhånden som der opstår en ligevægt mellem trykkræfterne ind imod lavtrykket og corioliskraften, som trækker al bevægelse mod højre på vores halvkugle.

Kraftig storm rammer i koldfrontens fortrop

Den kraftigste vind kommer oftest i koldfrontens kraftige regn-, hagl- eller tordenvejr eller lige efter i den kolde luft, som gerne trækker byger med sig. I de ekstreme tilfælde, hvor vindhastighederne kommer op i orkanstyrke, har det vist sig, at de kraftigste vindhastigheder måles i varmluften inden koldfronten, med en ekstra kraftig stribe af blæst få hundrede kilometer fra lavtrykkets centrum.

Temperaturforskelle i atmosfæren

I fx Skandinavien dannes efterårsstorme, når kraftige lavtryk fra Atlanterhavet bevæger sig ind over området. Lavtrykket opstår ved store temperaturforskelle i atmosfæren. Det er der i efteråret, hvor varme fra Sydeuropa støder ind i de kolde luftmasser fra polarområdet.