Hvordan opstår en storm?

En storm starter som en forstyrrelse

En storm dannes som en lille forstyrrelse på den zone, der adskiller varm og kold luft. Frontzonen er i konstant bevægelse, og hvor den varme luft bevæger sig frem, presses luften til vejrs, imens trykket ved overfladen falder. Med trykfaldet følger en øget bevægelse rundt om lavtrykkets centrum, efterhånden som der opstår en ligevægt mellem trykkræfterne ind imod lavtrykket og corioliskraften, som trækker al bevægelse mod højre på vores halvkugle.

Kraftig storm rammer i koldfrontens fortrop

Den kraftigste vind kommer oftest i koldfrontens kraftige regn-, hagl- eller tordenvejr eller lige efter i den kolde luft, som gerne trækker byger med sig. I de ekstreme tilfælde, hvor vindhastighederne kommer op i orkanstyrke, har det vist sig, at de kraftigste vindhastigheder måles i varmluften inden koldfronten, med en ekstra kraftig stribe af blæst få hundrede kilometer fra lavtrykkets centrum.

Temperaturforskelle i atmosfæren

I fx Skandinavien dannes efterårsstorme, når kraftige lavtryk fra Atlanterhavet bevæger sig ind over området. Lavtrykket opstår ved store temperaturforskelle i atmosfæren. Det er der i efteråret, hvor varme fra Sydeuropa støder ind i de kolde luftmasser fra polarområdet.